سیاستهای اروپا برای جلوگیری از افتادن جوانان در دام افراط گرایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سیاستهای اروپا برای جلوگیری از افتادن جوانان در دام افراط گرایی

دو مرد مسلحی که در حملات اخیر پاریس نقش داشتند، در زندان جذب افراط گرایی شده بودند. از این رو، سیاستهای جدیدی در نظر است تا زندانها به مکان تربیت تروریست تبدیل نشوند. دلایل بروز این افراط گرایی ها در ترکیبی از شبکه های اجتماعی، واعظان افراط گرای مسلمان، مجرمان با سابقه و اصلاح ناپذیر جستجو می شود. از سوی دیگر جامعه شناسان معتقدند دلایل را نمی توان تنها در مذهب جست. بلکه حس انزوا و جدایی از جامعه هم منجر به چنین رفتاهاریی می شود.

دولت فرانسه برنامه ای یازده بخشی برای تقویت آگاهی نسبت به ارزشهای جمهوری اعلام کرده است. این برنامه شامل ایجاد حساسیت در معلمان نسبت به علل افراط گرایی و برقرار کردن ارتباط با دانش آموزان و هم چنین والدین است. اما آیا این روشها فایده خواهد داشت؟ مدارس تا چه حد می توانند برنامه های درسی خود را با مبارزه علیه افراط گرایی از یک سو، و ترغیب و تشویق دانش آموزان به ادغام در جامعه و ورود به بازار کار از سوی دیگر، سازگار کنند؟ چگونه می توان مانع از این شد که جوانان اروپایی در اروپا یا خارج از مرزهای اروپا در دام گروههای جهادی خشن بیفتند؟

در این برنامه «بیست و پنج ثانیه» در مورد این مسائل با کلود مورائِس، نماینده سوسیالیست بریتانیا در پارلمان اروپا و رییس کمیته پارلمان در آزادیها مدنی، عدالت و وزارت، سونیا رِینِس -جیوانیدِس، مدیر شاخه بروکسل سازمان غیر دولتی «جستجو برای زمینه های مشترک و حل تعارضات» و بلاری لشی، وبلاگ نویس که در مورد جوانان مطلب می نویسد، گفتگو کرده ایم. برای دیدن گفتگو، بر روی ویدئوی برنامه کلیک کنید.