طرح رئیس کمیسیون اروپا برای عمران اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طرح رئیس کمیسیون اروپا برای عمران اتحادیه اروپا

در دستور جلسه کنفرانس سران اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه آغاز می شود، طرح ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون جدید اروپا برای سرمایه گذاری بروی پروژه های مهم قرار دارد که آقای یونکر امیدوار است هزینه آنها از بخش خصوصی و دولتهای عضو تامین شود.

آقای یونکر در اظهاراتی خطاب به پارلمان اروپا گفت: “صندوق (هزینه های) این طرح مستقل است، اما بدون تردید، تاثیر آن با کمکهای مالی کشورهای عضو بیشتر خواهد بود. برخی از اعضاء (اتحادیه اروپا) تمایلهایی در این مورد نشان داده اند، اما من حرف نمی خواهم، پول می خواهم !”

هدف این طرح، ترغیب اقتصاد و از آن مهمتر، ایجاد فرصتهای شغلی برای ترمیم شاخص فزاینده بیکاری در اروپاست.

مارگریتا اسفورزا، گزارشگر یورونیوز در استراسبورگ می گوید: «برغم چراغانی های کریسمس، عید نوئل امسال عیدی ریاضتی خواهد بود. نرخ بیکاری در اروپا از مرز یازده درصد گذشته و پیش بینی می شود رشد اقتصادی از صفر ممیز هفت درصد تجاوز نکند. طرح آقای یونکر بویژه به اقتصاد فرانسه کمک خواهد کرد.»

شهروندانی که گزارشگر یورونیوز از آنها در بازار استراسبورگ درباره امکان موفقیت طرح سرمایه گذاری آقای یونکر پرسید، نظرات مختلفی ارائه دادند.

یک شهروند گفت: “من نسبت به اروپا خوشبینم و می خواهم به همبستگی اروپا و تواناییش برای ایجاد کار معتقد باشم. پاسخ من مثبت است.”

دیگری در مخالفت افزود: “من هیچ اعتقادی (به موفقیت اروپا) ندارم. بسیار بدبینم و فکر نمی کنم (این طرح) نتیجه بدهد.”

فرانسه خواهان آغاز پروژه های مربوط به صنایع دیجیتالی و بازسازی حومه شهرها و راه و ترابری است، اما کارشناسان اتحادیه اروپا باید از میان دو هزار طرح عمرانی، طرح هایی را انتخاب کنند که همه کشورهای اتحادیه را بنحوی راضی کند.