پارلمان اروپا به یونکر رای اعتماد داد

پارلمان اروپا به یونکر رای اعتماد داد
نگارش از Euronews

روز پنجشنبه، پارلمان اروپا با چهارصد و شصت و یک رای مخالف، یکصد و یک رای موافق، و هشتاد و هشت رای ممتنع، به ژان کلود یونکر، رییس جدید کمیسیون اروپا، رای اعتماد داد.

تقاضای گروههای مخالف برای صدور رای عدم اعتماد به آقای یونکر، بدنبال انتشار این خبر مطرح شد که او در دوران نخست وزیریش بر لوکزامبورگ، برای شرکتهای بین المللی استثناهای مالیاتی قائل شده بوده است.

گروههای پارلمانی، همچنین، برای ایجاد کمیته ای که در مورد مقررات مالیاتی لوکزامبورگ و عملکرد آقای یونکر تحقیق کند، به توافق نرسیدند.

مطالب مرتبط