مجله هفتگی اروپا؛ بیست و پنجمین سالگرد فروریزی دیوار برلین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ بیست و پنجمین سالگرد فروریزی دیوار برلین

آتش انتقادات علیه شخص رئیس جدید کمیسیون اروپا، تظاهرات خشم آلود شهروندان بلژیک علیه شکاف روزافزون میان فقیر و غنی، و بیست و پنجمین سالگرد فروریزی دیوار برلین و آزادی اروپا از کمونیسم و خاطرات دو نماینده پارلمان اروپا از آن روزهای پرتلاطم، از مطالب مجله هفتگی اروپاست.