مجله هفتگی اروپا؛ از بحران اوکراین تا ترکیب جدید کمیسیون اروپا

مجله هفتگی اروپا؛ از بحران اوکراین تا ترکیب جدید کمیسیون اروپا
نگارش از Euronews

در اتحادیه اروپا شاهد اقداماتی برای تشدید تحریم ها علیه روسیه بودیم. از این بازی تلافی جویانه دو طرف، چه کسی بیشتر ضرر می بیند؟ این پرسش را با یک کارشناس مطرح می کنیم.

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، مهمترین اجلاس خود طی بیست سال گذشته را در حالی برگزار کرد که از اعضایش انتظار حداکثر همبستگی را دارد. در مجله هفتگی، به این موضوع می پردازیم.

و بالاخره، شکاف جنسیتی، موضوع بحث در مورد کمیسیون جدید اتحادیه اروپا بود. ترکیب کمیسیون اروپایی و تعداد زنان عضو، موضوع گزارش دیگری در مجله هفتگی اروپاست که فریبا مودت آن را ارائه می کند.

مطالب مرتبط