مقابله با آلودگی ناشی از ترافیک در شهرهای اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مقابله با آلودگی ناشی از ترافیک در شهرهای اروپا

در برنامه این هفته «سخن شما» کاررولینا از پاریس پرسیده است: “فرانسه تصمیم گرفته در محدوده پاریس و برای کاهش آلودگی هوا، طرح ترافیک بر اساس پلاک های زوج و فرد اتومبیل را به اجرا گذارد. آیا این گزینه خوبی است؟ چه کار دیگری برای بهبود کیفیت هوا در درازمدت می توان انجام داد؟”

لوسی سادلر، کارشناس کیفیت هوا، در پاسخ به این پرسش می گوید: “در اروپا بسیاری از شهرها با مقررات و محدویت های مربوط به میزان آلودگی هوا مسئله دارند. این مقررات توسط اتحادیه اروپا و در هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی تعیین شده و به خاطر حفظ سلامت انسان هاست.

در مورد آلاینده ها، انتشار ذرات به خصوص ذرات بسیار کوچک یکی از خطرناک ترین در نوع خود هستند که توسط وسایل نقلیه جاده ای، به ویژه با سوخت دیزل تولید می شوند.

بنابراین آنچه در بیشتر شهرها اجرا می شود، مجموعه ای از اقدامات با روش های گوناگون برای کاهش آلودگی از طریق ترافیک، صنایع و دستگاه های تولید حرارت است.

در مورد اقدامات کوتاه مدت برای کاهش آلودگی ترافیک، طرح پلاک های زوج و فرد شاید برای یک یا دو روز و برای بالا بردن سطح آگاهی موثر باشد. اما برای دراز مدت کارساز نیست چون بسیاری از خانواده ها دو خودرو دارند و یا خودروی کهنه دومی را می خرند تا هر روز بتوانند استفاده کنند.

بنابراین، نه فقط وسائل نقلیه تمیز و یا کاهش ترافیک به تنهایی، بلکه هر دوی آنها با هم و به صورت پایدار و در دراز مدت می تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

برخی شهرها در مورد ترافیک و آلودگی هوا تجربه خوبی دارند، مثلا لندن دارای منطقه انتشار پائین است. منطقه انتشار پائین، شهر یا بخشی از یک شهر است که در آن استفاده از وسائل نقلیه با آلودگی بالا مجاز نیست. همچنین برای کنترل میزان انتشار ذرات و تعداد وسائل نقلیه، در مناطق مرکزی شهر عوارض تراکم شهری برقرار می شود..

نمونه خوب دیگر برلن است که دارای منطقه انتشار پائین است. همچنین استکهلم و گوتنبرگ در سوئد که هم از ایجاد منطقه انتشار پایین و هم برقراری سیستم عوارض تراکم شهری استفاده می شود.”

www.lowemissionzones.eu