بررسی موضوع استخراج گاز شیل در بریتانیا و اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی موضوع استخراج گاز شیل در بریتانیا و اروپا

آیا باید از گاز شیل و استخراج آن ترس داشت؟ آیا استخراج این گاز در اروپا آینده بخش انرژی در این قاره را متحول می کند؟

در بریتانیا افکار عمومی درباره استخراج این گاز به تکاپو افتاده است. اخیرا شرکت توتال برای استخراج گاز شیل در این کشور قرارداد امضا کرده است.

برنامه گزارشگر ضمن پرداختن به این موضوع موضع گروهها و انجمنهای طرفدار محیط زیست و مخالف حفاری، اکتشاف و بهره برداری از منابع گاز شیل در بریتانیا را منعکس کرده است.

معترضان بیم آنرا دارند که عملیات حفاری و اکتشاف منجر به کشف میدان گاز شیل در اعماق زمینهای کشاورزی شود. مخالفان که راس آنها طرفداران محیط زیست قرار می گیرند عملیات حفاری و استخراج گاز شیل را برای محیط زیست خطرناک می دانند. در این بین طرفداران استفاده از منابع انرژی جدید استدلال های مخالفان گاز شیل را به چالش می کشند.

تکنیک حفاری و بهره برداری گاز شیل موسوم به شکست هیدرولیکی که توسط مخالفان آن غیر متعارف ارزیابی شده منشا نگرانی ها و اعتراضات شده است.