شرکت جوانان بلژیکی در جنگ سوریه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرکت جوانان بلژیکی در جنگ سوریه

گزارش های نشان می دهد که بیش از 300 جوان بلژیکی در سوریه در کنار شورشیان می جنگند.
نورا یکی از دختران جوانی است که پیش از رفتن به سوریه در حال تقویت آموزش های دینی خود بوده است. نورا یکی از 300 جوان مسلمان بلژیکی است که همراه با 2000 جوان مسلمان اروپایی از سوئد، فرانسه، انگلستان و دانمارک به سوریه رفته اند و در کنار شورشیان می جنگند.

در وضعیت کنونی نگرانی هایی وجود دارد که بازگشت این جنگجویان به کشورهای اروپایی تهدیدی برای این کشورها باشد، چرا که آنها در سوریه در کنار شورشیان القاعده افراطی تر شده اند و ممکن است افراطی گری را به کشورهای اروپایی انتقال دهند.

دیمیتری پدری است که برای یافتن فرزندش به سوریه رفته است. او می گوید:“پسرش به کلاس های یسوعیان می رفت. نه او، نه همسر سابق اش و نه مادرش هیچ کدام مذهبی نبودند. اما او در 15 سالگی بعد از اینکه عاشق یک دختر مسلمان شد، به اسلام گروید. او هنوز خردسال بود وقتی به سوریه رفت.”

دیمیتری می گوید:“گفتن اینکه پسرش و دیگر جوانان بلژیکی تهدیدی برای امنیت اروپا هستند مضحک است.او دولت بلژیک را برای ممنوع نکردن فعالیت گروه های رادیکال مقصر می داند.”