مجله هفتگی اروپا؛ لتونی به منطقه پولی یورو می پیوندد

مجله هفتگی اروپا؛ لتونی به منطقه پولی یورو می پیوندد
نگارش از Euronews

اقدامات دردناک اقتصادی در لتونی مثمرثمر واقع شده و به نظر می رسد این کشور آماده است از سال آینده از واحد پولی یورواستفاده کند.

در دیگر کشورهای اروپایی، مردم چندان نسبت به اتحادیه اروپا خوشبین نیستند. همه پرسی ها در شش کشور اروپایی حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در جهت غلط حرکت می کند و میان اتحادیه اروپا و پکن جنگ بازرگانی در گرفته است.

ارتباط میان شراب مجار و صفحات تولید انرژی خورشید در چین چیست؟ بیشتر از آنچه تصور می کنید. چین معتقد است که بدنبال اختلاف نظرات شدید میان اتحادیه اروپا این کشور بر سر صفحات تولید انرژی خورشید ساخت چین، این کشور بروی شراب صادراتی اروپا به این کشور، مالیات وضع کرده است.

در لتونی، جهش اقتصادی پس از اقدامات ریاضتی، شرایط لازم را برای استفاده این کشور از واحد پولی یورو فراهم آورده است. از سال آینده، وجه رایج در لتونی یورو خواهد شد و از سال بعد از آن، این کشور می تواند رسما به منطقه یورو بپیوندد.

علیرغم رکود و بیکاری گسترده در اسپانیا، کمیسیون اروپا از روند اقتصادی این کشور اظهار رضایت کرده است. نخست وزیر اسپانیا در دیدار هفته گذشته اش از بروکسل گفت اسپانیا، حداقل تا انتخابات بعدی، نیازی به اعمال اقدامات ریاضتی گسترده تر ندارد.

شهروندان برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان آینده اتحادیه اروپا را تاریک می بینند. موسسه آمار گیری “گالوپ” در گزارشی که از شش کشور اروپایی تهیه کرده، نتیجه گیری می کند که به اعتقاد اکثریت شهروندان این کشورها، اتحادیه اروپا در جهت غلط گام برمی دارد. انتخابات بهار آینده در اروپا می تواند جهت اتحادیه را تغییر دهد.

پارلمان اروپا پنجاهمین سالروز تولد میخاییل خودورکوفسکی، ناراضی محبوس روس را تبریک گفت. احتمال دارد در پایان دوره حبس ده ساله اش، دولت روسیه به هدف در بند نگاهداشتن او، اتهامات جدیدی علیه اش اقامه کند.

میان تحولات هفته آینده اروپا:

- روز دوشنبه، پارلمان اروپا در استراسبورگ جلسه ماهیانه دارد،

- روز پنجشنبه، کمیسیون اروپا طرحهایش را برای مبارزه با تقلبهای مالیاتی ارائه می کند،

- روز جمعه، وزرای خارجه اتحادیه در لوکزامبورگ گردهم می آیند.

مطالب مرتبط