آیا هنوز اروپاییان به اروپا به عنوان یک دیدگاه مشترک می نگرند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا هنوز اروپاییان به اروپا به عنوان یک دیدگاه مشترک می نگرند؟

سوتیریس اهل تسالونیکی یونان است. او می پرسد چگونه می توان توجه جوانان را به دیدگاه مشترک اروپایی جلب کرد؟

ویوین ردینگ، از مسئولان ارشد کمیسیون اروپا، معاون قضایی و حقوق اساسی و امور شهروندی پاسخ می دهد: فکر می کنم نمی توانیم از نظر فکری انگیزه ایجاد کنیم. البته جوانان در اروپا تحصیل می کنند و این بسیار مهم است. ولی باید از طریق احساسی انگیزه ایجاد کنیم و بهترین ابزار را برای این کار در اختیار داریم. به لطف برنامه اراسموس، یک میلیون جوان با جوانان دیگر، با فرهنگ های متفاوت و در دانشگاه های متفاوت تحصیل می کنند.

ما یک برنامه اراسموس دیگر برای جوانانی که در حال کارآموزی هستند ایجاد می کنیم. چون نه تنها جوانانی که در دانشگاه ها هستند. بلکه جوانانی هم که در حال یادگیری حرفه ای هستند باید بتوانند در برنامه اراسموس شرکت کنند.

سپس برنامه های خارق العاده ای دیگری هم هست، مانند ابتکار سرمایه جوان اروپایی که نوبت تسالونیکی در سال ۲۰۱۴ خواهد بود. امیدوارم که بسیاری از جوانان جهان و به ویژه اروپایی به یونان و این شهر زیبا برای زندگی و ماجراهای شگفت انگیز خواهند رفت. ماجراهایی که مختص اروپای ماست، با سرزندگی، تعدد فرهنگی و همچنین تحرک مداوم آن.

اگر می خواهید پرسشی در برنامه “سخن شما” مطرح کنید، لینک زیر را فشار دهید.