تشکیلات «اپوس دیی» در انتخاب پاپ جدید چقدر نفوذ خواهد داشت؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تشکیلات «اپوس دیی» در انتخاب پاپ جدید چقدر نفوذ خواهد داشت؟

استعفای پاپ بندیکت شانزدهم، جهان کلیسای کاتولیک را شگفت زده کرد. وی اولین پاپی است که طی ۶۰۰ سال گذشته، استعفا می دهد. سوال این است که آیا جانشین وی خواهد توانست تصویر واتیکان را که از رسوایی ها و جنگهای قدرت مخدوش شده، ترمیم کند و آیا از حمایت کافی برخوردار خواهد بود؟

واتیکان به دلیل پنهانکاری هایش مورد انتقاد است، پنهانکاری هایی که درفرآیند پیچیده و سری انتخاب پاپ جدید هم بخوبی مشهود خواهد بود.

برای انتخاب پاپ جدید این پنهانکاری بسیار جدی گرفته می شود. پاپی که باید واتیکان را اصلاح کند، اما در عین حال به تنش بین منافع گروهها یا جریان هایی پایان دهد که بسیاری می گویند واتیکان را پاره پاره و غیرقابل اداره کرده است.

فرقه ها و گروههای مختلف در رقابت با یکدیگرند. اما هر یک ازاین گروهها و تشکیلاتِ کلیسای کاتولیک تا چه حد، بر انتخاب پاپ جدید نفوذ دارند؟

سازمان “اپوس دیی” یکی از این تشکیلات جدل برانگیز کلیسای کاتولیک است. “اپوس دیی” به معنی کار خداست. شاید سازمان “اپوس دیی” قدرت پیشین خود در واتیکان را نداشته باشد. اما هنوز پنهانکاری ها و مراسم کیش گونه اش توجه مردم را جلب می کند. اپوس دیی در عین حال، تشکیلاتی بسیار سازمان یافته و پرنفوذ است. این نکات باعث شده که لقب “سانتا مافیا” یا “مافیای مقدس” را بگیرد.

برنامه این هفته گزارشگر به این موضوع اختصاص دارد.