آیا آنگلا مرکل می تواند اروپا را از بحران مالی نجات دهد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا آنگلا مرکل می تواند اروپا را از بحران مالی نجات دهد؟

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نقش مهمی را در اتحادیه اروپا ایفا می کند. برخی او را عملگرا توصیف می کنند و برخی نیز معتقدند که وی یک ماکیاولیست است. صدر اعظم آلمان در حزب خود یکه تاز میدان است و در اروپا نیز سعی می کند این اتحادیه را به سمت اتخاذ یک سیاست مالی متمرکز سوق دهد.

آیا چشم اندازی که وی از آینده اروپا ترسیم کرده می تواند با وجود اعتراض های خشونت بار در یونان و یا نارضایتی رای دهندگان آلمانی تحقق یابد؟ آیا همانطور که منتقدان آنگلا مرکل می گویند پافشاری وی بر سر موضوع بدهی های کشورهای بحران زده، هزینۀ کمک به این کشورها را برای اتحادیه اروپا بالا برده است؟

سرعت حرکت اقتصاد در اروپای امروز حتی با موتور آلمانی آن در حال کند شدن است و اصرار وی برای سوق دادن اروپا به سوی یک اروپای فدرال نیز از سوی کشورهایی که خواهان حفظ حاکمیت خود هستند ناکام مانده است. آیا مالیات دهندگان آلمانی، تظاهرات ضد آلمانی معترضان خشن یونانی و مشکلات سیاسی داخلی آیا دست به دست هم داده تا آنگلا مرکل را به سوی از دست دادن انتخابات آینده سوق می دهد؟

به عقیده برخی از تحلیلگران، اعظم آلمان با وجود اینکه ریاست شورای اروپا را به عهده ندارد اما به عنوان زن قدرتمندی که تلاش دارد اروپا را از بحران مالی بیرون بکشد قدرت خود را به همگان نشان داده است.

در این شماره از برنامۀ بیست و پنج ثانیه “آریستید بالتاس از پایه گذاران حزب سیریزا در یونان یونان“، “المار بروک نماینده آلمان در پارلمان اروپا” و “ژان تیچو مدیر پژوهشکدۀ کارنگی” به پرسش ها در این زمینه پاسخ می دهند.