چهره ناشناخته ترور

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چهره ناشناخته ترور

پس از یک رشته ترورهای عیر قابل ردگیری، ناشناخته و غیر قابل پیش بینی در اروپا و سراسر جهان، نوعی از تروریسم که می توان آنرا “تروریسم فرد محورانه” نامید و فرد عامل آن “گرگ تنها” نام گرفته، به عنوان یکی از نگران کننده ترین انواع ترور شناسایی شده است. این جدای از دوازده هزار و پانصد مرگ ناشی از ترور در سال گذشته است که به دست گروه های کاملا شناخته شده انجام گرفته است.

البته اگر نگاهی دقیق تر به اروپا بیاندازیم با تصویر دیگری روبروئیم. تعداد این نوع ترورها به طور جدی کاهش یافته و از یکصد و هفتاد و چهار حمله تروریستی، تنها دو مورد آن ترور فرد محور بوده است.
و درنهایت اینکه پی گرد یک تروریست منفرد بسیار دشوارتر از مواردی است که در ارتباط با یک گروه یا سازمان است.