چگونه باید صنعت خودروسازی اروپا را نجات داد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چگونه باید صنعت خودروسازی اروپا را نجات داد؟

پس از اعلام شرکت خودرو سازی پژو مبنی بر تعطیلی حداقل یک کارخانه در فرانسه و اخراج بیش از هشت هزار کارگر، شوک بزرگی به دولت سوسیالیستِ تازه انتخاب شده و فراتر از آن، به کارگران و خانواده های آنها وارد شد و اعتراضات زیادی به همراه داشت. فروش شرکت خودرو سازی فرانسوی طی ماههای اخیر و به دلیل بحران اقتصادی، با افت سنگینی روبرو شده است. برخی، دلیل آنرا، افزایش واردات خودرو و توافقنامۀ تجارتی که جدیداً با کرۀ جنوبی امضا شده است می دانند، هرچند که صادرات فولکس واگن به آسیا در حال افزایش است.

آیا باید به ظرفیت بالایِ صنعت خودروسازی در اروپا پایان داد و شرکت ها مختلف باید با هم ادغام کنند؟

برخی از سطح پایین بهره وری، مالیات های بالا و هزینۀ سنگین حقوق کارگران صحبت می کنند و می گویند حمایت از این بخش نباید از ایجاد فرصت های شغلی در بخش های نوین جلوگیری کند.

در این برنامۀ ۲۵ ثانیه، “ایوان هوداچ“، دبیر کل انجمن تولید کنندگان خودرو در اروپا، “لوک تریانگل” دبیر کل انجمن شرکت های صنعتی اتحادیه اروپا و همچنین “کاترین تراوتمن“، عضو کمیتۀ صنعت، تحقیقات و انرژی و عضو حزب سوسیالیست مهمان کریس برنز هستند.