چه راه حلی برای بحران یورو می توان یافت؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چه راه حلی برای بحران یورو می توان یافت؟

نشست دیگری برای جلوگیری از فاجعه انجام شد. سران اتحادیه اروپا توافق کردند که قبل از تعطیلات تابستان، اقدامات فوری برای کاهش هزینه وام بانک های اسپانیا و ورشکستگی کشور انجام گیرد و نهاد واحدی برای نظارت بر بانک ها بوجود آید.

اما فقدان جزئیات بیشتر، موجب آشفتگی بازارهای بورس شد. این رهبران توافق کردند تا پایان سال، برای تقویت اتحاد اقتصادی، زمانبندی دقیقتری تایین کنند. این پیشنهادها ممکن است شامل نظارت بانک مرکزی، کنترل بهتر در بودجه های ملی و حرکت به سمت استقراض مشترک باشد.

بانک مرکزی آلمان اصرار دارد که اتحاد بانکی بدون نظارت مرکزی بودجۀ هر یک از کشورها امکان پذیر نیست. امری که می تواند به معنای ریاضت بیشتر و به ناآرامی های جدید و بی ثباتی در کشورهایی مانند یونان بیانجامد.

برخی استدلال می کنند اقدامات جدید برای باز کردن درهای بستۀ منطقۀ اقتصادی اروپا و افزایش بودجه برای پیشبرد برنامه های ساختاری برای ایجاد شغل، می تواند به این اوضاع بهبود ببخشد. آیا این راه حل ها تنها زمان درهم شکستگی را به تعویق نمی اندازند؟

در این برنامۀ ۲۵ ثانیه، در پارلمان اروپا در بروکسل، “گی وِرهوفشتات“، نخست وزیر سابق بلژیک و رئیس لیبرال دموکرات ها در پارلمان، که می گوید: “برای پیدا کردن یک راه حل دائمی در مورد بحران بدهی ها، وقت رو به پایان است“، همچنین در اینجا در پارلمان، “سونی کاپور“، مدیر بنیاد پژوهشی موسوم به “ری دیفاین” (Re-Define) که اخیراً در یک وبلاگ نگرانی خود را در مورد “تمرکز بی سابقۀ قدرت” در بانک مرکزی اروپا اعلام کرد و از استودیوی یورونیوز در بروکسل، “آندره ساپیر“، استاد اقتصاد در دانشگاه بروکسل، که می گوید: “عدم ایجاد سریع یک اتحاد بانکی، اتحاد پولی را تا حد زیادی در معرض خطر قرار خواهد داد“، مهمان این برنامۀ کریس برنز هستند.