افراط گرایی مذهبی در اروپا

افراط گرایی مذهبی در اروپا
نگارش از Euronews

کشتار در یک مدرسه یهودی در تولوز، اروپا را تکان داد. در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، بحث های بسیاری بر سر چگونگی مقابله با افراط گرایی مذهبی انجام شد. برخی استدلال می کنند روی آوردن این مرد جوان مسلمان به خشونت، نشانه ای از تبعیض و محرومیت در اروپا است. برخی دیگر دلیل آن را رهبران افراطی مذهبی می دانند.

افراط گرایی مذهبی از یک سو و کشتار اخیر در اسلو از سوی دیگر، دولت های اروپایی باید با سیاست های جدیدی با همۀ اشکال و گروه های خشونت آمیز مقابله کنند. در غیر اینصورت امکان تشدید درگیری های قومی و مذهبی در آینده وجود دارد.

در این برنامۀ “25 ثانیه“، “سوفی اینت وِلت“، نایب رییس کمیته پارلمانی آزادی های مدنی، عدالت و امور داخلی، همچنین “احمد بوزیان” مدیر سازمان “امداد اسلامی” در بلژیک و “فیلیپ دو وینتر” نمایندۀ پارلمان فلاندرز و از حزب راستگرای “ولامس بِلانگ” بلژیک شرکت دارند.

مطالب مرتبط