کنفرانس دوربان شکست بود یا موفقیت؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کنفرانس دوربان شکست بود یا موفقیت؟

آیا بحث های کنفرانس دوربان در آفریقای جنوبی در باره تغییر شرایط اقلیمی، یک شکست بود یا موفقیت؟

در بیرون این کنفرانس که در آن دانشمندان، مقامات دولتی و نمایندگان سازمان های غیردولتی در مورد تغییرات اقلیمی صحبت می کردند، تظاهر کنندگان طرفدار محیط زیست، زنگ خطر را به صدا درآوردند تا شاید دنیا در قبال فاجعه گرم شدن زمین که می تواند ده ها میلیون نفر را بی خانمان کند، اقدام سریعی انجام دهد.

چین، آمریکا و هند، سه تولید کننده بزرگ گازهای گل خانه ای، توسط کشورهای درحال توسعه تحت فشار شدید قرار داشتند تا این بن بست را بشکنند. از بحث های طولانی کنفرانس، آنچه پیمان کیوتو موفق به انجام آن نشد، یعنی تعهد بزرگترین کشورهای آلاینده محیط زیست به کاهش گاز های گلخانه ای، به دست آمد.

با این حال نقشه راه طولانی است و باید نتیجه بحث هایی که تا سال 2015 طول خواهد کشید، در سال 2020 حاصل شود. اما آیا تا آن زمان، ما به نقطه اوجی از بحران خواهیم رسید که دیگر قابل بازگشت نخواهد بود؟

این پرسش ها در برنامه بیست و پنج ثانیه با شرکت برخی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.