گردش آزاد نیروی کار در اتحادیه اروپا به چه معناست؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گردش آزاد نیروی کار در اتحادیه اروپا به چه معناست؟

ماکسنس دانشجوی حقوق در برنامه سخن شما می پرسد:

از آنجا که گردش آزاد نیروی کار در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا یک اصل است و نیز ارزش مدارک تحصیلی مثلا در بلغارستان همان قدر است که در فرانسه، آیا نگران نیستید که برخی کشورهای عضو به دلیل جذابیت کمتر مثلا نسبت به آلمان فرانسه و ایتالیا، نیروی انسانی کمتری را نیز جذب کنند؟

پرونچه برز، عضو حزب اتحاد ترقی خواهان سوسیالیست و دمکرات: این ها مسائل مربوط به هماهنگ سازی اجتماعی و هماهنگی شرایط تحصیل است که ما مشغول کار بر روی انها هستیم و البته این کار دشواری است. ما اتحادیه ای می خواهیم که که در آن شکاف بین مردم اروپا هرچه کمتر باشد و گردش آزاد نمادی از این خواست است. اما گردش آزاد چیست؟ اینست که شما بتوانید با مدرک تحصیلی تان موقعیت خود را در کشور دیگری نیز تثبیت کنید. به همین خاطر روند شناسایی مراحل تحصیلی برای پذیرش هم ارز بودن آنها مهم است.

و اما در مورد نگرانی پرسشگر شما، فقط مسئله شناسایی مدرک تحصیلی نیست، بلکه مسئله مربوط به همه ارزش های اجتماعی و تاثیر آن در زمینه مالی است و به همین خاطر است که ما قویا درخواست حداقل های اجتماعی و هماهنگ سازی مالی را مطرح کرده ایم.