آیا موسسات اعتبار سنجی واقعا قدرتمند هستند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا موسسات اعتبار سنجی واقعا قدرتمند هستند؟

در برنامه این هفته سخن شما، ویکتور از فرانسه پرسش خود را در زمینه قدرت موسسات اعتبار سنجی مطرح می کند و آندره ساپیر، استاد اقتصاد در دانشگاه آزاد بروکسل به پرسش او پاسخ می دهد.

ویکتور: موسسات اعتبارسنجی چطور در حوزه اقتصادی اروپا به چنین قدرتی دست یافته اند؟

آندره ساپیر به پرسش ویکتور اینگونه پاسخ می دهد: “در پاسخی ساده به این پرسش باید گفت به همان نسبتی که دولتی در منطقه بحرانی یورو در آستانه شکست قرار می گیرد. موسسات اعتبارسنجی نقش بسیار مهمی پیدا می کنند. البته این موضوع متناقض به نظر می رسد.به این دلیل که در ابتدای بحران ما موسسات اعتبارسنجی را به شدت مورد انتقاد قرار دادیم که البته کار درستی بود.

چون موسسات اعتبارسنجی در دوره های قبل از بحران، آن را پیش بینی نکرده بودند. از اینرو برخی می گویند موسسات اعتبارسنجی یا بی کفایتند یا در خدمت منافع خودشان هستند.

در حال حاضرکه در بحران جدی فرو رفته ایم، موسسات اعتبارسنجی هر هفته خبر بدی اعلام می کنند. فکر می کنم بخشی از خبرهای بدی که از سوی این موسسات پخش می شود به نوعی پیش بینی بحران های در پیش روی دولتهاست که باید چاره ای برای آن بیاندیشند

بنابراین من فکر می کنم موسسات اعتبارسنجی به نوعی نسبت به ضعف دولتها در اتخاذ تدابیری قطعی برای مقابله با بحران واکنش نشان می دهند. از این نظر متاسفانه تا زمانی که در این شرایط بحرانی گیر کرده ایم، نقش موسسات اعتبار سنجی پررنگتر از گذشته ظهور می کند. البته امیدوارم که این وضعیت دوامی نیابد، چرا که به آخر خط رسیده ایم.”

شما هم چنانچه پرسش یا نظری دارید می توانید در تارنمای یورونیوز، صفحه سخن شما مطرح کنید.