تولید ناخالص داخلی، شاخصی مناسب برای اندازه گیری توسعه؟

تولید ناخالص داخلی، شاخصی مناسب برای اندازه گیری توسعه؟
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
آگهی

برنامه این هفته سخن شما به موضوع کفایت شاخص تولید ناخالص داخلی در ارزیابی توسعه و پیشرفت کشورها می پردازد.

در این برنامه گون سالو از لیسبون، پرسش خود را طرح می کند و آنا روسباش، عضو پارلمان اروپا به پرسش او پاسخ می دهد.

گون زالو: همانطور که می دانید، تولید ناخالص داخلی بعنوان شاخصی برای اندازه گیری توسعه و پیشرفت کشورها است که البته معیارهایی نظیر رفاه اجتماعی یا توسعه پایدار را شامل نمی شود. پرسش این است که آیا معیارهای دیگری برای اندازه گیری پیشرفت و توسعه وجود ندارد؟

آنا روسباش: « برای من جامعه صرفا پول نیست و بیشتر کشورهای بزرگ هم این موضوع را دریافته اند. به همین دلیل پارلمان اروپا سند اولیه ای برای سنجش معیارهای دیگر را تدوین کرده است. تولید ناخالص داخلی در سال 1930 تعیین شده و البته معیار جهانی نیست. بسیاری از کشورها هستند که مردمشان در شرایط نامطلوبی روزگار می گذارنند، بدون منابع آب و برق، اما وقتی به درآمدها و عایدات سالانه آنها می نگرید، می بینید که واقعا فقیر نیستند. چراکه این کشورها از طلا یا دیگر فلزات ارزشمند برخوردارند، در حالیکه این ثروت ها برای شهروندان هزینه نمی شود. فکر می کنم که توجه به معیارهای اقتصادی و مالی از اهمیت بالایی برخوردار است اما از سوی دیگر باید متوجه ابعاد دیگر توسعه هم بود.

شرایط زندگی شهروندان، کیفیت زندگی آنها موارد مهمی هستند. اینکه کشورها و مردمشان در ازای درآمد و ثروتشان چه می توانند بخرند و چه چیزی نمی توانند. پس موضوع، جایگرینی شاخص دیگری به جای تولید ناخالص داخلی نیست بلکه بحث بر سر اضافه کردن معیارهای دیگری به آن است.»

شما هم اگر پرسش یا نظری دارید، می توانید آن را در وب سایت یورونیوز، صفحه سخن شما مطرح کنید.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

تأمین امنیت مسافران پس از سانحه هوایی جرمن وینگز

نحوه دسترسی شهروندان اروپایی به کمکهای مالی اتحادیه اروپا

قوانین مربوط به کارمندان مأمور در اتحادیه اروپا