نمادهای اروپا چه مفهومی دارند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نمادهای اروپا چه مفهومی دارند؟

یک شهروند اروپایی از رئیس تشریفات پارلمان اروپایی عملکرد سمبلهای اتحادیه و شورای اروپایی را جویا می شود.

ژان بپتیست از فرانسه: “بعنوان یک فرانسوی و یک اروپایی، می خواستم بدانم این مظهر های اروپایی مثل پرچمی که در اهتزاز است اما نمیدانیم معنی آن چیست، و سرود اروپا به چه درد می خورند اگر از آنها استفاده نشود؟”

فرانسوا برونه گل رئیس تشریفات پارلمان اروپا: “باید بدانید که پس از انتخابات پارلمان اروپا در سال 1979، پارلمان که خود را نماینده مردم اروپا می دید، تصمیم گرفت یک پرچم اروپایی و سرود اروپا را بعنوان مظهر این نمایندگی برگزیند.

در این مورد بحث های زیادی شد و بالاخره در سال 1986 تصمیم بر این شد که که از همان پرچم سالهای پنجاه استفاده شود چون دو اروپا که نداریم، یک اروپاست با ادغامی متفاوت.

…و بعد سرود اروپا را انتخاب کردیم که آخرین “موومان” سنفونی شماره 9 بتهوون است.

سمبولهای دیگری هم وجود دارند، از جمله وجه رایج در اروپا که در سال 2001 تثبیت شد. به تصور من، شهروندان اروپا می توانند از طریق این سمبلها و گذرنامه اروپایی و پول رایج یورو هویت اروپایی خود را دنبال کنند.

در روز نهم ماه مه، پارلمان اروپا در استراسبورگ، بیست و پنجمین سالروز ایجاد پرچم و سرود اروپایی را با اهتزاز پرچم در حضور ارتش چند ملیتی اروپایی و بعد کنسرتی که در آن سرود اروپا نواخته میشود جشن می گیرد.”

فرانسوا برونه گل، رئیس تشریفات پارلمان اروپایی.

اگر شما هم سئوالی دارید که می خواهید با یک مقام اروپایی مطرح کنید، به سایت یورونیوز مراجعه کنید.