آیا مجارستان خطری برای دموکراسی در اروپاست؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا مجارستان خطری برای دموکراسی در اروپاست؟

حزب راست دولت مجارستان باعث بی ثبات شدن دموکراسی در سراسر اروپا شده است.

قانون جدید مطبوعات، رسانه ها را زیر فشار قرار داده، صندوقهای بازنشستگی در حال دولتی شدن هستند، شرکتهای خارجی ملزم به پرداخت مالیات شده اند و قانون اساسی مجارستان در آینده ای نزدیک باز بینی خواهد شد.

با ما باشید تا پنجشنبه با برنامه گزارشگر