هشتاد درصد کودکان افغان دچار بیماریهای روحی هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هشتاد درصد کودکان افغان دچار بیماریهای روحی هستند

رنج مردم افغانستان به رنج جسمی محدود نمی شود بلکه رنج روحی هم هست.

برآورد می شود که شصت درصد مردم افغانستان از ناراحتی های روحی رنج می برند در حالی که این رقم برای کودکان به هشتاد درصد هم می رسد.

کمیسیون اروپا در حال کمک به سازمانهای غیر دولتی است که ارائه کننده خدمات درمانی هستند.

با ما باشید در برنامه گزارشگر از بخش فارسی یورونیوز :