ناتو در مقابله با دزدان دریایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ناتو در مقابله با دزدان دریایی

در سواحل دور افتاده سومالی، دزدان دریایی همچنان به حملات خود به محموله های دریایی و کشتی ها بین المللی ادامه می دهند.

عملیات “سپر اقیانوس “ ناتو اقدامی برای مقابله آنها، و امداد رسانی به کشتی های محاصره شده و نفوذ در مقر این دزدان دریایی است.

گزارشگر همراه با نیرو های حافظ نظم و قانون به گشت زنی در این آب ها رفته است.