ناتو در مقابله با دزدان دریایی

ناتو در مقابله با دزدان دریایی
نگارش از Euronews

در سواحل دور افتاده سومالی، دزدان دریایی همچنان به حملات خود به محموله های دریایی و کشتی ها بین المللی ادامه می دهند.

عملیات “سپر اقیانوس “ ناتو اقدامی برای مقابله آنها، و امداد رسانی به کشتی های محاصره شده و نفوذ در مقر این دزدان دریایی است.

گزارشگر همراه با نیرو های حافظ نظم و قانون به گشت زنی در این آب ها رفته است.

مطالب مرتبط