ترامپِ شویدی؛ بررسی کارهای نقاش اوکراینی

ترامپِ شویدی؛ بررسی کارهای نقاش اوکراینی
نگارش از Euronews

آخرین کارهای پاولو بوندار هنرمندی که ماده اولیه کارهایش مواد غذایی هستند چهره دونالد ترامپ است

بوندار کار هنری با مواد غذایی را از کودکی آغاز کرده است.

این هنرمند معتقد است ترامپ و شوید با هم ترکیب هنری خوبی دارند. پاول بوندار می گوید: «پول و ثروت اساس زندگی ترامپ را تشکیل می دهد و برای من تمام سبزیجات با پول در ارتباط هستند»

ماده اولیه ونسان ون گوگ او چای و بیانسه شکلات است.

او معتقد است که ماده اولیه کاری او در مودا غذایی بیشتر از اسباب و مواد کاری در نقاشی سنتی است.

پاولو بوندار می گوید: «مواد غذایی در رنگها واشکال گوناگون وجود دارند و امکان زیادی برای خلق هنری می دهند. مواد غذایی مزه های گوناگون دارند و این توصیف نهایی از یک کار هنری را توسعه می دهد.»

مشکل اصلی حفظ و نگهداری کارهای این هنرمند است. مانند لیدی گاگایی که با میوه ها خلق شده است و تنها راه ابدی کردن آن تصویربرداری

از این اثرات هنری است.