نمایش سلولهای لوییز بورژوا در دانمارک

نمایش سلولهای لوییز بورژوا در دانمارک
نگارش از Euronews

موزه هنر مدرن دانمارک میزبان مجموعه ای از آثار لوییز بورژوا، هنرمند فرانسوی تبار آمریکایی است. نمایشگاه با عنوان «سلولها: ساختار هستی» جستجویی در مهمترین خلاقیت های این پیکرتراش است. لوییز بورژوا با آفریدن سازه هایی بزرگ، پیچیده و چند لایه ای که آنها را سلول نامیده است ایده های خود از روح، بدن و دردهای عاطفی و همچنین رمز و راز کودکی را نمایش می دهد.

برگزار کننده این نمایشگاه می گوید: «لوییز بورژوا با این سلولها توانست ایده هایش را در فضایی مستقل از موزه هایی که آثار او را نمایش می دادند عرضه کند. او با سلولها فضایی سه بعدی معماری می کرد که می توانست ظرفی برای بیان یک حس یا داستان باشد و می توانست فارغ از محل ارائه اثر، داستان را مستقلا بیان کند.»

لوییز بورژوا در پاریس بدنیا آمد و سال ۱۹۳۸ به آمریکا مهاجرت کرد. آثار او که تحت تاثیر سورئالیسم اروپایی است با کاربرد دقیق و پیچیده مصالح مختلف، احساسات و مفاهیم را منتقل می کند. «آخرین صعود»، عنوان پله مارپیچی است که تا سقف و به فضایی نامعلوم می رود. این آخرین سلول – مجسمه هنرمند پرکار است که سال ۲۰۱۰ در سن نود و هشت سالگی درگذشت. آثار لوییز بورژوا تا ۲۷ فوریه، نهم اسفند در موزه هنر مدرن کپنهاگ در نمایش خواهد بود.