روایتی فکاهی از بحران بی پایان غزه در فیلم دیجرادیه

روایتی فکاهی از بحران بی پایان غزه در فیلم دیجرادیه
نگارش از Euronews

فیلم دیجرادیه (dégradé) یک کمدی سیاه ساخته عرب و تارزان ناصر، دو برادر فلسطینی است. با ممنوع الورود بودن این دو برادر به غزه، فیلمبرداری «دیجرادیه» در اردن، کشور همسایه انجام شد.

داستان فیلم در یک آرایشگاه زنانه روی می دهد. با شروع تیراندازی در خیابان، ۱۳ زن در آرایشگاه گرفتار می شوند. جنگ در خیابان بر سر یک شیر است. فیلم با الهام از یک رخداد واقعی ساخته شده است: حدود ده سال پیش شیر باغ وحش غزه ربوده شد.

فیلم دیجرادیه که از کلیشه های معمول جنگ و بحران خاورمیانه فاصله می گیرد، نگاهی به فرهنگ مردسالار و زندگی روزمره زنان معمولی فلسطینی است. با شدت گرفتن خشونت در خیابان، تنش در داخل آرایشگاه هم بالا می گیرد. قطع شدن برق منطقه، زن ها را در این آرایشگاه با مشکل جدی مواجه کرده است. بیهودگی این وضعیت بازتابی از شرایط کشوری است که در دام خشونت و تاریخی خونبار گرفتار شده است.

عنوان فیلم «دیجرادیه/مدرجات» نام یک مدل آرایش مو و بازی با کلمه در حقیقت اشاره ای به وخیم شدن وضعیت در غزه است. ساختار این فیلم به زبان عربی، بی عیب و نقص نیست ولی نگاه تازه و متفاوت برادران ناصر به بحران خاورمیانه می تواند مخاطب را به چشم پوشی از این کاستی ها دعوت کند.