فیلم «شبهایی با پاتی» به گوارایی شراب فرانسوی

فیلم «شبهایی با پاتی» به گوارایی شراب فرانسوی
نگارش از Euronews

آخرین فیلم از برنامه سینمای دیگر سال ۲۰۱۵ به یک فیلم فرانسوی اختصاص دارد. «شب هایی با پاتی» مانند نوشیدن یک گیلاس شراب قرمز در یک غروب گرم تابستان در روستایی در جنوب فرانسه، تازه و خوشگوار است.

یک زن پاریسی، با بازی ایزابل کار برای خاکسپاری مادرش، مادری که از او دور بوده و نمی شناسد به روستایی می آید و در آنجا با شخصیت های غریب و گوناگون مواجه می شود. یکی از آنها زنی به نام پاتی، پرستاری است که از مادرش مراقبت می کرد. پاتی زن پرحرفی با بازی کارن ویارد، بازیگر ۴۹ ساله است که مدام از زندگی عشقی اش حرف می زند.

با گم شدن جسد مادر آنهم پیش از خاکسپاری داستان فیلم پیچیده می شود. دیالوگ های فیلم تصویری است و گرمای تابستان به همدلی تن ها کمک می کند. اما این فیلم برادران لوریو لایه ای فراتر از این با خود حمل می کند. فیلم برداشت متفاوت و غیر متداولی از مرگ و همچنین زایش دوباره بازمانده ها است، همچنان که این دختر رویکرد تازه ای برای لذت های زندگی پیدا می کند.