فیلم «فاطمه» داستان زن مهاجر و قهرمان نامرئی زندگی

فیلم «فاطمه» داستان زن مهاجر و قهرمان نامرئی زندگی
نگارش از Euronews

فیلیپ فوکو، کارگردان فرانسوی سالها است از زندگی مردمی که آنها را «نامرئی ها» می نامد فیلم می سازد. کسانی که معمولا روی پرده نقره ای دیده نمی شوند و یا در حاشیه ماجرا ظاهر می شوند. تازه ترین فیلم او به نام «فاطمه» داستانی پراحساس براساس واقعیت زندگی یک مهاجر مراکشی در فرانسه است.

فاطمه برای تامین مخارج تحصیل دو دخترش در خانه مردم کار می کند. در حالیکه دختر بزرگتر برای امتحان در رشته پزشکی آماده می شود، دختر کوچکتر او نوجوانی سرکش است که از خارجی بودن و مادری که فرانسه حرف نمی زند شرمسار است.

فاطمه احساسات، تحقیرها و همچنین امیدها و ترس هایش را در دفتر خاطراتش به زبان عربی نوشت که سال ۲۰۰۶ به چاپ رسید. این کتاب الهام بخش کارگردان ۵۷ ساله برای ساختن فیلم «فاطمه» قهرمان نامرئی شد.

فیلم با لحنی بی طرفانه، بدون تحمیل و یا نگاه جانبدارانه، مخاطب را شریک لحظه های نابی از لطافت و سنگینی می کند. فیلم «فاطمه» زمانی برای احساسات خالصانه است.