برگزاری فستیوال موسیقی زیگت در بوداپست مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری فستیوال موسیقی زیگت در بوداپست مجارستان

زیگت نام یکی از مهمترین فستیوالهای موسیقی در مجارستان و در اروپا است. همه ساله بسیاری از سراسر جهان به بوداپست می روند تا این فستیوال را از نزدیک دنبال کنند.

مسئول برگزاری فستیوال می گوید: “
برای دیدن این فستیوال موسیقی از۹۵ ملیت مختلف به اینجا آمده اند. در میان آنها ۹۰ درصد از کشورهایی به جز از مجارستان آمده اند.”

دو دختر هلندی هم می گویند:
“اینجا فوق العاده است. حتما سال آینده به اینجا می آییم.”

جوانان استرالیایی هم به این فستیوال آمده و یکی از آنها می گوید: “ اینجا گروههای مختلفی اجرا داشتند. از استیلهای مختلف موسیقی. اینجا یک فستیوال فرهنگی است و به ما اجازه شناخت بوداپست را هم می دهد. عاشق اینجا شدیم.”

خبرنگار ما در بوداپست می گوید: “سال به سال در فستیوال زیگت با زبانهای بیشتری آشنا می شوید. این نشان می دهد که چگونه این فستیوال بین المللی شده است.”