کلکسیون های فرانسوی پوشاک مردانه برای بهار و تابستان

کلکسیون های فرانسوی پوشاک مردانه برای بهار و تابستان
نگارش از Euronews

نمایش مد پوشاک مردانه بهار – تابستان سال آینده در پاریس برگزار شد.

کلکسیون بهار – تابستان ۲۰۱۶ دیور که آخر هفته در پاریس ارائه شد مضمون فرانسوی دارد. مرد فرانسوی شیک و با وقار با نشانه های تازه بورژوایی تم غالب این مجموعه است که توسط کریس ون آشه، طراح بلژیکی طراحی شده است.

نمایش مد لویی ویتون، مردان در سفر و دنیای مسافرت است. کیم جونز، طراح این مجموعه معمولا کلکسیون هایش را با موضوع سفر و هر بار با یک منطقه از دنیا همراه می کند. تاثیراتی از جنوب شرقی آسیا از جمله ژاپن و تایلند و همچنین مضمون فرانسوی در کیفهای معروف، کفش و گردنبندهای چرمی نمایش داده شده است.

نمایش مد هرمس غروب شنبه در باغ گل رز یک صومعه قدیمی سنگی برگزار شد. پوشاک مردانه، مانند صحنه پس زمینه نمایش آن سبز، پرجلوه و تجملی است.

این مجموعه هرمس کار ورونیک نیشانیان، طراح ۶۱ ساله فرانسوی است.