دوستی و مبارزه پیرامون یک هدف مشترک

دوستی و مبارزه پیرامون یک هدف مشترک
نگارش از Euronews

اُنور کاراهان، یکی از شخصیت های ما است. از دوران کودکی، او علاقۀ خاصی به باستان شناسی داشت اما در نهایت تصمیم گرفت به معماری روی بیاورد.

آشنایی با احمد یاراس، زندگی او را تغییر داد.

اُنور از خاطرات خوب خود در سن ۱۹ سالگی به همراه دوستانش در سایت باستانی می گوید: “در پایان روز، سرگرمی که برای ما بسیار جالب بود، این بود که با دوستان دیگر به یک استخر دایره ای، مربوط به دوران روم باستان می رفتیم و بر حلاف توصیه معلم ها، شراب می خوردیم. تمام افرادی که در آنجا کار می کردند از شهرهای مختلف ترکیه می آمدند اما همۀ ما یک هدف داشتیم: جلوگیری از نابوری میراث فرهنگی کشورمان.”

مطالب مرتبط