وقتی جشنواره فیلم نقل می شود!

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وقتی جشنواره فیلم نقل می شود!

فرش قرمز جشنواره بین المللی فیلم مراکش امروز هم پذیرای ستاره های سینمایی سراسر جهان بود.

اولین دوره این جشنواره سال 2001 برگزار شد و امسال مراکش دهمین دوره این فستیوال را جشن می گیرد.

اگرچه سینماها و سالن های بسیاری، فیلم های جشنواره را پخش می کنند، اما باز هم تعداد صندلی ها نمی تواند پذیرای تمام علاقه مندان باشد. با این وجود، در میدان جمال الفنا همه می توانند بدون دعوتنامه و تشریفات این فیلم ها را رایگان بشنوند.

محمد بریض یک نقال مراکشی است که برخی از فیلم ها را در محل جشنواره می بیند، از آن ها یادداشت بر می دارد و در میدان زیبای جمال الفنا برای مردم نقل می کند، تلفیق زیبایی از سینمای مدرن و سنت نقالی که شکوه جشنواره را به خیابان های شهر می برد.