بخشدار چهارکنت در ولایت بلخ؛ زنی که به بسیج نیروها علیه طالبان کمک می‌کند

تصویر از ویدیو
تصویر از ویدیو   -  Copyright  AFP
نگارش از یورونیوز فارسی

افغانستان به دنبال خروج نیروهای نظامی آمریکا و ناتو این روزها به صحنه نبرد میان طالبان و نیروهای نظامی تبدیل شده است. در بخش‌هایی مانند چهارکنت نیز مردم دست به اسلحه شدند و گاو و گوسفند و زمین‌شان را فروخته‌اند تا بتوانند با آن اسلحه تهیه کرده و مقابل طالبان مبارزه کنند.

مطالب مرتبط