مهاجران خارجی در کدام کشورهای اروپایی در مشاغلی پایین‌تر از توانمندی فردی خود کار می‌کنند؟

خط تولید فولکس واگن در آلمان
خط تولید فولکس واگن در آلمان   -  Copyright  AP Photo
نگارش از یورونیوز فارسی

تازه‌ترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) نشان می‌دهد که اتباع خارجی شاغل در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از شهروندان این کشورها با شرایط مازاد صلاحیت و توانمندی فردی یا مهارت یا تحصیل بیش از حد لازم(Over-Qualification) مواجه هستند.

تازه‌ترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواستات) نشان می‌دهد که اتباع خارجی شاغل در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از شهروندان این کشورها با شرایط مازاد صلاحیت و توانمندی فردی یا مهارت یا تحصیل بیش از حد لازم(Over-Qualification) مواجه هستند.

بر پایه این گزارش، در حالی که ۴۱.۴ درصد افرادِ دارای تابعیت کشورهای خارج اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۲۰ با برخورداری از مهارت یا تحصیل بیش از میزان مورد نیاز، مشغول به کار بوده‌اند، این نرخ در میان اتباع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در عضو دیگری از اتحادیه شاغل بوده‌اند، ۳۲.۳ درصد و برای شهروندان اتحادیه اروپا که در کشوری که تابعیت آن را دارا هستند، مشغول به کار بوده‌اند، ۲۰.۸ درصد بوده است.

در میان ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، بالاترین نرخ مازاد صلاحیت و توانمندی فردی برای اتباع خارجی در یونان(۷۱.۶ درصد) و سپس در ایتالیا(۶۶.۵ درصد)، اسپانیا(۵۷.۱ درصد) و قبرس (۵۵.۹ درصد) ثبت شده است. شهروندان سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در کشورهای ایتالیا(۴۷.۸ درصد)، قبرس(۴۷.۷ درصد) و اسپانیا(۴۷.۲ درصد) با بیشترین نرخ مهارت یا تحصیل بیش از میزان لازم مواجه‌اند.

Eurostat
نرخ مازاد صلاحیت و توانمندی فردی در میان شاغلان بین ۲۰ تا ۶۴ سال بر اساس تابعیتEurostat

همچنین شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اسپانیا (۳۴.۵ درصد) ، قبرس(۳۰.۵ درصد) و یونان(۳۰.۴ درصد) بیش از اتباع ۲۴ عضو دیگر اتحادیه ناگزیرند که در مشاغلی که به سطح پایین‌تری از صلاحیت و توانمندی فردی آنها نیازمند است، تَن به کار بدهند.

در مقابل، پایین‌ترین نرخ اشتغال اتباع خارجی با توانمندی فردی یا مهارت یا تحصیل بیش از حد لازم در لوکزامبورگ گزارش شده است. این نرخ در این کشور ۱۰.۸ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ مازاد صلاحیت و توانمندی فردی در لوکزامبورگ برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اتباع این کشور به ترتیب ۳.۵ و ۳.۲ درصد بوده است.

مقایسه نرخ مازاد توانمندی و صلاحیت فردی در میان افراد شاغل در اتحادیه اروپا نشان از تفاوت فاحش این نرخ در میان مردان و زنان مهاجر دارد؛ چنان که در سال ۲۰۲۰، تفاوت این نرخ در میان اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها ۱ درصد بوده ولی در مورد اتباع کشورهای خارج از این اتحادیه به ۶.۴ درصد رسیده است.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

گزارش یورواستات همچنین حاکیست که طی سال گذشته میلادی نرخ مازاد توانمندی و صلاحیت فردی در میان اتباع خارجی مسن بیش از جوانان بوده است؛ به طوری که این نرخ نرخ بیش از حد صلاحیت برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا و شهروندان سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور کلی در میان افراد مسن‌تر(۶۴-۳۵ سال) ۹.۴ درصد بیشتر از جوان‌ترها(۳۴-۲۰ سال) بوده است.

Eurostat
نرخ اشتغال با مازاد توانمندی و صلاحیت فردی بر اساس تفکیک جنسیتی و سنEurostat

این در شرایطی است که اتباع جوان‌تر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش از مسن‌ترها در مشاغلی که به سطح پایین‌تری از صلاحیت و توانمندی فردی آنها نیازمند بوده، مشغول به کار شده‌اند.

مطالب مرتبط