2021-07-11

شبه نظامیان افغان برای جنگ با طالبان در هرات مستقر می‌شوند
در حال نمایش بعدی
آگهی