«دختر شایسته هیتلری» به ۳ سال زندان محکوم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
نئونازی
نئونازی   -  Copyright  WEST MIDLANDS POLICE

دادگاهی در بریتانیا یک شرکت کننده پیشین در مسابقات زیبایی که به «میس هیتلر»‌ مشهور شده است را به همراه شریک سابق زندگی اش در مجموع به هشت سال زندان محکوم کرد.

آلیس کاتر،‌ ۳ سال زندان و مارک جونز به تحمل ۵ سال زندان در شهر بیرمنگام محکوم شدند. دلیل اصلی محکومیت این دو نفر عضویت آنها در یک گروه راست گرای افراطی نئونازی، موسوم به «کنش ملی»، عنوان شده است. دستگاه قضایی بریتانیا اعلام کرده است که فعالیت های این گروه کاملا «تروریستی» بوده است. آلیس کاتر ۲۳ ساله در یک رستوران پیش خدمت است.

این زوج به همراه دو عضو دیگر گروه «کنش ملی»‌ در ماه مارس گذشته در یورکشایر بازداشت شدند. گری جک و کانر اسکاترن، دو عضو دیگر به ترتیب به ۴ سال و نیم و هجده ماه تحمل حبس محکوم شدند.

WEST MIDLANDS POLICE
Alice cutterWEST MIDLANDS POLICE

آلیس کاتر، که به «دخترشایسته هیتلری» مشهورشده با شرکت در یک مسابقه زیبایی در سال ۲۰۱۶ پس از آنکه خود را «خانم بوخنوالد»‌ معرفی کرد شروع کرد به استهزا و ریشخند کردن «سوزاندن یهودی ها در کوره های آدم سوزی هیتلر» و اعلام کرد باید تمام «کنیساها را سوزاند و با سر یهودیان فوتبال بازی کرد.»‌

دادگاه می گوید این چهار نفر از مهم ترین اعضای این گروه نئونازی «کنش ملی»‌ بودند. آلیس کاتر بارها در بازجویی ها عضویت در این گروه راست گرای افراطی را انکارکرد. فعالیت این گروه راست گرای افراطی در پی تصمیم آمبر رود، وزیر وقت کشور بریتانیا در سال ۲۰۱۶، ممنوع اعلام شد. اما به گفته قاضی پرونده این گروه که یکی از مهم ترین شعارهایشان «حق با هیتلر بود» ، تا سال ۲۰۲۰ به رهبری مارک جونز فعال بوده است.

پل فرر، قاضی پرونده به رسانه ها اعلام کرد که عضویت و نقش مهم آلیس کاتر در این گروه راست گرای افراطی برای او محرز شده است.