2020-04-18

دومین دور قرنطینه ۴۸ ساعته در ترکیه همزمان با افزایش شمار مبتلایان به کرونا
در حال نمایش بعدی
آگهی
آلمان ۴۷ کودک پناهجوی بدون سرپرست را از اردوگاه‌های یونان پذیرفت
در حال نمایش بعدی