2019-12-28

سقوط هواپیمای مسافربری قزاقستان؛ جعبه سیاه به مسکو فرستاده شد
Now playing Next