فرانسه؛ پلیس با ورود به صحن دانشگاه تحصن دانشجویان را شکست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسه؛ پلیس با ورود به صحن دانشگاه تحصن دانشجویان را شکست

صبح جمعه،۳۱ فروردین پلیس ضدشورش فرانسه با حمله به صحن دانشگاه تولبیاک پاریس دانشجویان متحصن را از دانشگاه بیرون کرد.

این دانشجویان از تاریخ ۲۶ مارس، کمتر از یک ماه پیش در اعتراض به انتخابی کردن ورود به دانشگاه های فرانسه و پولی شدن دانشگاه های دولتی یکی از مهم ترین دانشگاه های فرانسه تولبیاک که خود زیر مجموعه دانشگاه سوربن است را بلوکه کردند.

وزیر کشور فرانسه با دفاع از نیروهای پلیس اعلام کرد که ورود پلیس به صحن دانشگاه خواست امانوئل ماکرون و نمایندگان پارلمان بوده است.

در هفته های گذشته شمار دانشگاه های اشغال شده از سوی دانشجویان معترض به شدت افزایش یافت، اما تولبیاک نماد اعتراضات دانشجویی در چند ماه گذشته بود. پلیس فرانسه با ورود خشونت آمیز به صحن دانشگاه در ساعت ۶ صبح تمامی دانشجویان اعتصابی را بیرون کرد.

در ماه های اخیر اعتراضات ضد دولتی در فرانسه افزایش یافته است. کارکنان شرکت ملی راه آهن در اعتصاب به سر می برند و به خصوصی شدن کارفرمای خود معترضند. دانشجویان دانشگاه های فرانسه در هفته های اخیر به کارکنان راه آهن و اعتراصات آنان پیوسته اند.