پزشک مسلمان ایرلندی با ختنه زنان موافق است

پزشک مسلمان ایرلندی با ختنه زنان موافق است
نگارش از Euronews

«این عمل ممکن است برای بعضی افراد لازم باشد و برای برخی چنین نباشد، اما این امر را باید یک متخصص تشخیص بدهد.»

گرچه ختنه زنان مخالفان سرسختی در میان مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان دارد اما در میان پژوهشگران کسانی نیز هستند که از این کار حمایت می کنند.

دکتر علی سلیم عضو «مرکز فرهنگ اسلامی ایرلند» از ختنه زنان پشتیبانی می کند. او می گوید:‌ «من حقوقدان نیستم اما از ختنه زنان دفاع می کنم. نگاه ما به ختنه زنان مانند نگاهمان به ختنه مردان است. ممکن است برای بعضی افراد لازم باشد و برای برخی چنین نباشد، اما این امر را باید یک متخصص تشخیص بدهد و این کار باید به دست یک پزشک و در شرایط ایمن انجام شود.»

او درباره تأثیر باورهای مذهبی و فرهنگی بر عقیده خود گفت: «در قرآن به روشنی آمده است که اگر چیزی را نمی دانید از علما سوال کنید، یعنی در این مورد باید از یک پزشک سوال کرد.»

ختنه زنان که به نام «مسخ تناسلی زنان» نیز شناخته می شود مطابق قوانین کیفری ایرلند غیرقانونی شناخته می شود. نزدیک ۶ هزار زن در این کشور تاکنون ختنه شده اند و بیش از ۲۶۰۰ دختر دیگر نیز ممکن است تحت این عمل جراحی قرار گیرند. از آنجا که ختنه زنان و نیز سقط جنین در ایرلند غیرقانونی شناخته می‌شود، شهروندان این کشور برای انجام چنین اموری از مرز خارج می‌شوند.

مطالب مرتبط