خودکشی زهرا خاوری دانشجوی دامپزشکی کابل و اعتراض دانشجویان

خودکشی زهرا خاوری دانشجوی دامپزشکی کابل و اعتراض دانشجویان
نگارش از Euronews

زهرا خاوری محصل سال پنجم فاکولته علوم وترنری (دانشکده علوم دامپزشکی) که پایان نامه اش برای پنجمین بار از سوی استاد راهنمایش رد شده بود روز دوشنبه خودکشی کرد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی افغانستان و به نقل از دوستان این دانشجو، زهرا خاوری به دلیل سخت گیری غیر منطقی و عدم راهنمایی درست استاد راهنمای پایان نامه اش با زهر خودکشی کرده است.

آخرین اظهارات به جا مانده از او به نقل از خبرگزاری مرکزی افغانستان نشان می‎دهد که وی نسبت به سخت گیری استاد راهنما معترض بوده و نوشته است: «استاد از من کار استندرد {استاندارد} می خواهد. من پوهاند {استاد} نیستم و همین قدر می توانم انجام دهم. من او را به خدا واگذار می کنم.»


این خبرگزاری ناکارآمدی سیستم آموزشی دانشگاهی، اساتید مسن و کم سواد را از علل این نوع فجایع دانسته است.

از سوی دیگر سایت شفقنا افغانستان زهرا خاوری را «قربانی سیستم ناکارآمد فاسد دانشگاهی افغانستان» دانسته است.


موضوع پایان نامه زهرا تغذیه جوجه مرغ بود که کارش را از یک سال پیش آغاز کرده بود. او که جوجه هایش را در سرمای ولایت دایکندی بزرگ می کرده مجبور می شود در فصل بهار جوجه هایش را پیش مادرش بگذارد و برای ادامه تحصیل به کابل برود. با این حال استاد راهنمای زهرا این اقدام او را که جوجه را پیش فردی غیر متخصص گذاشته رد می کند و او را مجبور می کند، جوجه هایش را در کابل پرورش دهد. اقدامی که برای او هزینه بالایی داشت.

آژانس افغان خبر ماجرا را به این شکل روایت کرده است: «زهرا مجبور میشود که کارش را دوباره با کرایه گرفتن یک دکان در غرب کابل به مبلغ ۶۰۰۰ افغانی در هرماه از سر بگیرد، اما اینبار نیز مورد تائید استاد قرار نمیگرید و اعتراض میکند که رنگ دکان که شما در آن جوجه های مرغ را تغذیه و کلان کردید خیره {تیره} بوده باید در یک جای روشن که رنگ دیوار اطاق شان روشن باشد تغذیه وتربیت کنید . اما زهرا که از خانواده ی فقیر و غریب هزاره بوده دیگر توان برای کرایه کردن دکان نداشته مجبور میشود بخاطر شکایت به ریس فاکولته علوم وترنری که برادر استاد طنین است مراجعه کند . اما ایشان هیچگونه همکاری نمیکند بلکه کاری زهرا را بیشتر از پیش سخت تر میکند. برایش یک دانه کانتینر که در پیشروی فاکولته علوم وترنری بوده تسلیم می کند و گوشزد میکند که در همین کانتینر چوچه های مرغ خود را در پش چشم استاد نگهداری کند. زهرا برای اخرین بار چانس {بخت} خود را امتحان می کند و تمام پول و دارایی که داشته برای جور کردن جای برای چوچه های مرغ که خریده بودن مصرف میکند . و کانتینر را با پول شخصی خود به مشوره استاد رنگ میکند وبرای چوچه های مرغش جای درست میکند. اما بدبختانه که این بار هم به دلیل نا معلومی رد میشود که رد شدن این بارش منجر به خودکشی زهرا میشود و زهرا اینبار مجبور میشود که خود را برای همیشه از دست استاد خلاص کند.»

از سوی دیگر روایت هایی نیز از تحقیر این دانشجوی از سوی استاد راهنمایش منتشر شده است که استاد او را بخاطر هزاره بودن تحقیر کرده است.

در پی خودکشی این دانشجو، دانشجویان دانشگاه کابل روز سه شنبه دست به اعتراض زدند و خواهان روشن شدن علل خودکشی زهرا شدند.


به گزارش رسانه های افغانستان وزیر تحصیلات عالی در جمع معترضین حاضر شده و تمامی موارد قطعنامه معترضین را پذیرفته است.


زهرا خاوری به نوشته وب سایت های افغانستان، دانشجوی هزاره از خانواده فقیر ولایت دایکندی بود. پیکر او روز سه شنبه برای تشییع به زادگاهش منتقل شد.

مطالب مرتبط