مرگ مدل ۱۴ ساله روس به دلیل خستگی مفرط

مرگ مدل ۱۴ ساله روس به دلیل خستگی مفرط
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط