شماره تلفن امانوئل ماکرون در شبکه‌های اجتماعی پخش شد

Access to the comments نظرها
نگارش از نیما قدکپور
شماره تلفن امانوئل ماکرون در شبکه‌های اجتماعی پخش شد

رسانه های فرانسوی می گویند یکی از شماره تلفنهای همراه امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نزدیک به ده روز پیش در شبکه های اجتماعی مدتی منتشر شده است. به این ترتیب رئیس جمهوری ساعتها پیغامهای گاها ناخوشایند دریافت کرده است تا زمانی که نزدیکان رئیس جمهوری بتوانند مشکل را حل کنند. اولین بار هفته نامه بازرگانی شلانژ پرده از انتشار شماره تلفن رئیس جمهوری برداشت.

از بخت بد رئیس جمهوری جوان فرانسه یکی از شماره های اصلی و مورد استفاده او در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. به گزارش خبرنگاران هفته نامه شلانژ شماره رئیس جمهوری از فهرست شماره های تلفن یک خبرنگار کپی و توسط یک نفر در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

به گفته خبرنگار این هفته نامه، شلانژ، در میان پیغامهای دریافتی تهدیدهای جانی هم علیه رئیس جمهوری بوده است که ماموران امنیتی برخی از مالکان خطهای تلفنی که به رئیس جمهور پیغام زده اند راتحت تعقیب قضایی قرارداده اند.

نزدیکان رئیس جمهوری اعلام کرده اند که هیچ اهمالی از سوی امانوئل ماکرون صورت نگرفته است. ابتدا خبرنگاران و ماموران امنیتی براین باور بودند که رئیس جمهوری فرانسه از این شماره تلفن در روز هفتم ماه مه، روزی که در انتخابات پیروز شد برای قدردانی از فعالان هم حزبی و برخی از سیاستمداران استفاده کرده است. بعدها البته کاشف به عمل آمد که در آنزمان رئیس جمهوری منتخب از شماره دیگری برای اینکار استفاده کرده است.

درباره واکنشهای نیروهای امنیتی و روند تعقیب قضایی فرد و یا افرادی که این شماره تلفن را منتشر کرده اند خبری منتشر نشده است. کاخ الیزه، مقر ریاست جمهوری فرانسه تاکنون پاسخ و یا واکنشی به خبر انتشار شماره تلفن همراه ریاست جمهوری نداده است. با این حال اکثر رسانه های فرانسوی که این خبر را پوشش داده اند ادعا کرده اند که فردی که برای اولین بار این شماره تلفن را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است بطور حتم مورد تعقیب و تحقیقات قضایی قرار خواهد گرفت.