کنسرت لیدی گاگا در جشنواره راک ریو لغو شد

کنسرت لیدی گاگا در جشنواره راک ریو لغو شد
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط