فرمول یک: همیلتون رکوددار جدید پل پوزیشن

فرمول یک: همیلتون رکوددار جدید پل پوزیشن
نگارش از Euronews

مطالب مرتبط