محسن هاشمی رئیس پنجمین شورای شهر تهران شد

محسن هاشمی رئیس پنجمین شورای شهر تهران شد
نگارش از Euronews

منتخبان شورای شهر تهران روز شنبه اعضای هیات رئیسه را انتخاب کردند. بر این اساس محسن هاشمی با رای تمام اعضا به عنوان رئیس شورا برگزیده شد.

مرتضی الویری و احمد مسجدجامعی دو نامزد دیگر ریاست پنجمین شورای شهر تهران بودند که پیش از آغاز رای گیری از نامزدی انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا علت انصراف این دو «حفظ انسجام شورا» بوده است.

همچنین ابراهیم امینی و علی اعطا به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و سخنگوی این شورا انتخاب شدند.


به گزارش ایسنا، مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران درباره انتخاب شهردار و سرپرست موقت شهرداری گفت: «در دوران گذار که ممکن است چند روز باشد، باید فردی به عنوان سرپرست انتخاب شود زیرا تا انتخاب نهایی شورا و حکم وزیر کشور ممکن است مدت کوتاهی فاصله بیفتد. من به همراه نجفی براساس چارچوب های قانونی، فردی را که در مجموعه شهرداری فعالیت می کند و بازنشسته نیز نشده باشد به عنوان سرپرست انتخاب می‌کنیم.»

رئیس سنی شورای شهر تهران همچنین گفت که متن سوگندنامه شهرداری پایتخت مورد تأیید محمدعلی نجفی، تنها کاندیدای تصدی این پست است.

مطالب مرتبط