سفر امامان مساجد به شهرهای اروپایی قربانی حمله تروریستی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سفر امامان مساجد به شهرهای اروپایی قربانی حمله تروریستی

کمپین ضد تروریسم امامان مساجد از کشورهای مختلف از شهر پاریس به سمت چندین شهر اروپایی آغاز شد.

این امامان مسلمان روز شنبه هشتم ژوئیه از شانزه لیزه، خیابانی که یک مامور پلیس در ماه آوریل توسط مهاجم وابسته به داعش کشته شد، «راهپیمایی ضد تروریسم» خود را آغاز کردند و به سمت شهرهایی در آلمان، بلژیک و بریتانیا که هدف حملات تروریستی بوده اند، رهسپار شدند.

پیام این سفر شش روزه «اجتناب از افزایش نفرت و خشونت اجتماعی» و از بین بردن حس بی اعتمادی نسبت به مسلمانان در این کشورهاست.


اولین مقصد این سفر شهر برلین است که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ هدف یک حمله تروریستی بود.

مقصد دوم این گروه سی نفره از امامان مسلمان، شهر بروکسل و پس از آن بخش «سنت اتین دو رووره» در نرماندی است. جایی که ژاک امل، کشیش کاتولیک فرانسوی توسط دو مهاجم وابسته به داعش سر بریده شد.

این کمپین روز یازدهم ژوئیه به پاریس بازخواهند گشت و پس از توقف و نیایش در مقابل سالن بتکلان و دفتر شارلی ابدو به سمت شهرهای نیس و لندن خواهد رفت.