تظاهرات سراسری در برزیل در اعتراض به قوانین کار و بازنشستگی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات سراسری در برزیل در اعتراض به قوانین کار و بازنشستگی

آنچه روز جمعه در چارچوب یک اعتراض سراسری آرام به سیاستهای دولت میشل تمر، رییس جمهوری برزیل در مورد قوانین کار و بازنشستگی آغاز گردید، کمی بعد به درگیری خیابانی تبدیل شد.

پلیس در ریودوژانیرو به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کرد که آنان نیز با ترقه و وسایل آتش بازی پاسخ پلیس را دادند. همچنین معترضان با مردی که می گفتند یک مامور مخفی پلیس در میان آنها است، درگیر شدند.

در برازیلیا، پایتخت، مترو و اتوبوسرانی تعطیل بود و تظاهرکنندگان در خیابان موانعی را برپا کرده و آتش زدند.

در شهر سائوپائولو نیز مشابه این اعتراضات برپا شد. تظاهرکنندگان پرچمهای اتحادیه های کارگری را در دست داشتند. این اعتراضات که در مقایسه با مشابه آن در دو ماه پیش محدودتر بود، در حالی است که دولت آقای تمر، خود با اتهامات مربوط به فساد مالی دست و پنجه نرم می کند.