نجات پنج هزار مهاجر از دریای مدیترانه تنها در دو روز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات پنج هزار مهاجر از دریای مدیترانه تنها در دو روز

تنها طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته، طی چند عملیات، گاردهای ساحلی ایتالیا و لیبی حدود پنج هزار مهاجر را از دریای مدیترانه نجات دادند. این عملیات عمدتا بر نزدیکی سواحلی لیبی متمرکز بود

این در حالی است که پیش تر کمیته دفاعی مجلس سنای ایتالیا خواهان نظارت شدیدتر سازمانهای غیردولتی و بشردوستانه فعال در حوزه مدیترانه شده بود.

این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرد که مالت و تونس که از نظر جغرافیایی به لیبی نزدیکترند باید برای کمک به مقابله با مهاجرت فزاینده از طریق این کشورها به اروپا، اقدامات بیشتری انجام دهند.

بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، طی کمتر از پنج ماه گذشته، بیش از ۴۵ هزار مهاجر با عبور پرخطر از دریای مدیترانه، خود را به اروپا رسانده اند و ۱۳۳۲ نفر نیز حین این سفر، جان باخته یا ناپدید شده اند.